Autósiskola Budapest központjában

 

Térkép: kattintson ide!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              B kategóriás képzés angol nyelven

 

A következő tanfolyam kezdésének időpontja:

 

hamarosan!

  

Ha jelentkezni szeretne, kattintson ide!

 

Autósiskolánk kínál B kategóriás képzést angol nyelven, nem csak angol anyanyelvűek részére!

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

  

 

Részletek:

 

Jelentkezni lehet:

 

Telefonon, e-mailen, személyesen az irodában, online a jelentkezési lap kitöltésével.

Iroda:

           

            H-1012 Budapest, Vérmező út 4. Galéria szint

            Térkép: kattintson ide!

   

E-MAIL:

drivingschool@dekra-akademie.hu

 

A beiratkozáshoz szükséges:

Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya, útlevél.

A jelentkezési lap kitöltésében kollégáink segítségére lesznek.

Orvosi alkalmasság igazolására (költsége: 7.200,- Forint)

Meglévő vezető engedély (ha ilyennel rendelkezik más járműkategóriára)

 

Beiratkozáskor fizetendő:

-       elméleti képzés díja, mely: 60.000,- Forint

-       elméleti vizsgára díja, mely: 4.600,- Forint


Minden vizsgára szükséges, hogy elhozza magával az alábbiakat:

Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya, útlevél,

meglévő vezetői engedély (ha ilyennel rendelkezik más járműkategóriára)

 

Az utolsó (forgalmi) vizsga után „Vizsgaigazolást” kell kérnie.

E célból vissza kell mennie a vizsgáztató hatóság ügyfélfogadási helyiségébe.

 

Itt is szükségesek:

Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya, útlevél, elsősegély vizsgaigazolás, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat (OFFI által hitelesített magyarra fordítással)

 

(Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda elérhetőségei: OFFI 1062 Budapest, Bajza utca 52. Telefon: + 36 1 428 9600)

 

A vizsgaigazolás birtokában ezzel, valamint ismét valamennyi személyi okmánnyal (személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya, útlevél) bármelyik Okmányirodában, Kormányablakban igényelheti a vezetői engedély kiállítását.


I. Elméleti képzés

Közlekedési alapismeretek, Járművezetési Elmélete, Szerkezeti és Üzemeltetési Ismeretek, összesen 28 x 45 perc

 

Elméleti vizsga

Az elméleti tanfolyam elvégzése után a képzőszerv a hallgatókat automatikusan elméleti vizsgára jelenti.

 

-        Angol, magyar, német és román nyelveken csak számítógépes elméleti vizsga (SZEV) tehető (4.600,- Forint)

-        egyéb nyelveken vagy kivételes engedéllyel (fizikai sérülés, igazolt diszlexia stb.) hivatalos tolmács közreműködésével szóbeli vizsga teljesíthető (6.000,- Forint + a tolmács díja)

 

II. Gyakorlati képzés

9 óra tanpályás és 20 óra közúti vezetés, összesen 29 x 50 perc

Fenti képzési óraszám hatósági előírás alapján kötelező, amelybe a gyakorlati (forgalmi) vizsga időtartama nem számítható bele. A gyakorlati vizsga időtartama 1 óra, nettó vezetési idő 50 perc.

 

Gyakorlati képzés találkozási helyei:

Első alkalom: 3-as Metro, Népliget megállónál (Planetárium mellett)

Többi alkalom: 3-as Metro, Határ út megállónál (EUROPARK)

 

III. Tanfolyami és vizsgadíjak

Elméleti oktatás díja:

                 60.000,- Forint

tartalmazza az audio-vizuális tananyagokat

                 (ingyenes)

Gyakorlati oktatás és vizsga óradíja    30 x 5.000,- Forint / tanítási (vizsga-) óra*

*magában foglalja a kötelező minimum órákat a gyakorlati vizsga óradíjával együtt, de nem tartalmazza a hatósági vizsgadíjat. 

                150.000,- Forint

Elméleti vizsga díja:                                                                                             4.600,- Forint 

Gyakorlati vizsga díja:                                                                                         11.000,- Forint

Elsősegély tanfolyam és vizsga díja (ami szintén szükséges)

Elsősegély oktatás díja:                                                              20.000,- Forint (4 tanítási óra)

Elsősegély vizsga hatósági díja:                                                    6.850,- Forint + tolmács

 

Összesen:  252.450,- Forint*

*nem tartalmazza az esetleges plusz gyakorlati oktatás díjait.

 

A reggel 8 óra előtti és az este 6 óra utáni, valamint a hétvégi (ünnepnapi) gyakorlati vezetési órák díja 7.000 forint / tanítási óra.

 

Ha a tanuló az iskolának megadott személyes adataiban változás történik, arról köteles a képzőszervet 8 napon belül értesíteni.

 

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kísérelnie az elméleti vizsga letételét. Ha ezt elmulasztja, vagy az elméleti vizsga attól számítva 12 hónap elteltével sem sikerül, a tanulónak az elméleti tanfolyamot újra jelentkezéssel meg kell ismételnie. Ugyanettől az időponttól számítva, amennyiben a gyakorlati (forgalmi) vizsga 2 naptári éven belül nem lesz sikeres, a hallgatónak – újra jelentkezéssel – a teljes, elméleti és gyakorlati képzést kell megismételnie.

 

Várjuk azon tanulók jelentkezését is, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, és személygépkocsival gyakorló órákat szeretnének (ismeret-felújítási, helyismeret-szerzési céllal) venni. Ezen órák díja a fentiekkel megegyezően alakul.

 

Fizethet: készpénzzel vagy banki utalással

 

Várjuk, jelentkezzen most!

 

Figyelemfelhívás

A 45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú melléklete módosításának értelmében a járművezető-jelöltnek a kötelezően előírt gyakorlati vezetési óraszám (29) alatt  legalább 580 kilométer futást kell teljesítenie, amely teljesítménybe a forgalmi vizsga alatt megtett kilométer-távolság nem számít bele.

 

Ismertető

A B járműkategóriára érvényes vezetői engedély 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére jogosít, a szállítható személyek száma 8 + 1 fő. Ezzel a vezetői engedéllyel egy könnyű pótkocsi is vontatható, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege a 4250 kg-ot nem haladja meg. Amennyiben a járművezető a B kategóriás vezetői engedéllyel nehéz pótkocsit akar vontatni, arra kell ügyelnie, hogy ebben az esetben a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg. (Bármely pótkocsi vontatásának a feltétele, hogy a vezetői engedély ne minősüljön „kezdő vezetői engedélynek”).

 

·         ELMÉLETI OKTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE :         16 ÉS 1/2  ÉVES KOR

·         ELMÉLETI VIZSGA LETÉTELÉNEK FELTÉTELE           :         16 ÉS   ¾  ÉVES KOR

·         GYAKORLATI VIZSGA LETÉTELÉNEK FELTÉTELE       :        17 ÉVES KOR ÉS KRESZ VIZSGA

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY (EREDETI)

12 OSZTÁLYOS ISKOLA ESETÉN ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS

ORVOSI ALKALMASSÁGI IGAZOLÁS HÁZIORVOSTÓL

1, A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” valamint a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra.

A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak  tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

 

2, A főoktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni:

 

- minimálisan 14 óra városi forgalomban,

- minimálisan   4 óra országúti forgalomban,

- minimálisan   2 óra a Hatóság által meghatározott éjszakai órákban.

 

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély az utolsó sikeres (forgalmi) vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

 

B kategóriás személygépkocsi vezetői tanfolyamra jelentkezés feltételei:

A gyakorlati vizsga 17 éves kor betöltése után tehető le, de az elméleti tanfolyam elkezdhető 16 és fél éves kortól.

 

Az elméleti vizsga (KRESZ) 3 hónappal a 17 éves kor betöltése előtt letehető és utána rögtön megkezdhető a gyakorlati vezetés.

Elméleti oktatás kötelező óraszáma: 28 óra

 

Hiányzások pótlásának módjai:

Az elméleti foglalkozások látogatása kötelező, oktatásról való hiányzás megengedett maximális mértéke nem érheti el az összes (kötelező) óraszám 10%-át. A megengedett hiányzások pótlása egyénileg is történhet, azonban az azt meghaladó mértékű mulasztás konzultációs pótfoglalkozások keretében, illetve a következő tanfolyam megfelelő óráján való részvétellel lehetséges.

 

A Tanuló kötelezettségei és jogai:

 

A Tanuló kötelezettsége

·         a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
·         az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
·         az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
·         a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
·         tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
·         az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

 

A Tanuló joga, hogy

·         az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
·         a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
·         másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

 

 A Képzőszerv jogai és kötelezettségei:

 

A Képzőszerv kötelezettsége

·         a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
·         az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
·         pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
·         a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

 

A Képzőszerv joga, hogy

·         a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
·         megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
·         a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
·         módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
·         a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
·         a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

 

A Képzőszerv vállalja, hogy

·         a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
·         a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló jelentkezik, egy héten belül (kivételes esetben két héten belül) megkezdje a gyakorlati képzést
·         ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
·         az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

 

B kategóriás képzési engedély számunk: KE/ST/82/A/1045/1/2016

 

A képzésünk az 24/2005. (IV. 21.) GKM, rendeletben előírtaknak megfelel.  

 

Képzési szerződésünket: itt tekintheti meg!

 

Várjuk, jelentkezzen most!

 

Panasszal és egyéb észrevételeivel az impresszumban is megtalálható iskolavezetőnél és a vezetőségnél élhet.

 

Iskolavezető: Mohar József

E-mail: jozsef.mohar@dekra-akademie.hu

Telefon: +36 30 452 1762

 

NKH Statisztikák

 

ÁKÓ:

VSM (E):

VSM (GY):

KK:

 

 

Várjuk, jelentkezzen most!